13. - 20.7. jsme na dovolené, prosíme proto o trpělivost s vyřizováním objednávek, děkujeme za pochopení a přejeme příjemné letní dny!

Zlaté snubní prsteny Romeo & Julie ze žlutého zlata

Kód: P5R8AU-G-227 P5R8AU-G-243 P5R8AU-G-259 P5R8AU-G-3 P5R8AU-G-19 P5R8AU-G-35 P5R8AU-G-51 P5R8AU-G-67 P5R8AU-G-83 P5R8AU-G-99 P5R8AU-G-115 P5R8AU-G-131 P5R8AU-G-147 P5R8AU-G-163 P5R8AU-G-179 P5R8AU-G-195 P5R8AU-G-211 P5R8AU-G-228 P5R8AU-G-244 P5R8AU-G-260 P5R8AU-G-4 P5R8AU-G-20 P5R8AU-G-36 P5R8AU-G-52 P5R8AU-G-68 P5R8AU-G-84 P5R8AU-G-100 P5R8AU-G-116 P5R8AU-G-132 P5R8AU-G-148 P5R8AU-G-164 P5R8AU-G-180 P5R8AU-G-196 P5R8AU-G-212 P5R8AU-G-229 P5R8AU-G-245 P5R8AU-G-261 P5R8AU-G-5 P5R8AU-G-21 P5R8AU-G-37 P5R8AU-G-53 P5R8AU-G-69 P5R8AU-G-85 P5R8AU-G-101 P5R8AU-G-117 P5R8AU-G-133 P5R8AU-G-149 P5R8AU-G-165 P5R8AU-G-181 P5R8AU-G-197 P5R8AU-G-213 P5R8AU-G-230 P5R8AU-G-246 P5R8AU-G-262 P5R8AU-G-6 P5R8AU-G-22 P5R8AU-G-38 P5R8AU-G-54 P5R8AU-G-70 P5R8AU-G-86 P5R8AU-G-102 P5R8AU-G-118 P5R8AU-G-134 P5R8AU-G-150 P5R8AU-G-166 P5R8AU-G-182 P5R8AU-G-198 P5R8AU-G-214 P5R8AU-G-231 P5R8AU-G-247 P5R8AU-G-263 P5R8AU-G-7 P5R8AU-G-23 P5R8AU-G-39 P5R8AU-G-55 P5R8AU-G-71 P5R8AU-G-87 P5R8AU-G-103 P5R8AU-G-119 P5R8AU-G-135 P5R8AU-G-151 P5R8AU-G-167 P5R8AU-G-183 P5R8AU-G-199 P5R8AU-G-215 P5R8AU-G-232 P5R8AU-G-248 P5R8AU-G-264 P5R8AU-G-8 P5R8AU-G-24 P5R8AU-G-40 P5R8AU-G-56 P5R8AU-G-72 P5R8AU-G-88 P5R8AU-G-104 P5R8AU-G-120 P5R8AU-G-136 P5R8AU-G-152 P5R8AU-G-168 P5R8AU-G-184 P5R8AU-G-200 P5R8AU-G-216 P5R8AU-G-233 P5R8AU-G-249 P5R8AU-G-265 P5R8AU-G-9 P5R8AU-G-25 P5R8AU-G-41 P5R8AU-G-57 P5R8AU-G-73 P5R8AU-G-89 P5R8AU-G-105 P5R8AU-G-121 P5R8AU-G-137 P5R8AU-G-153 P5R8AU-G-169 P5R8AU-G-185 P5R8AU-G-201 P5R8AU-G-217 P5R8AU-G-234 P5R8AU-G-250 P5R8AU-G-266 P5R8AU-G-10 P5R8AU-G-26 P5R8AU-G-42 P5R8AU-G-58 P5R8AU-G-74 P5R8AU-G-90 P5R8AU-G-106 P5R8AU-G-122 P5R8AU-G-138 P5R8AU-G-154 P5R8AU-G-170 P5R8AU-G-186 P5R8AU-G-202 P5R8AU-G-218 P5R8AU-G-235 P5R8AU-G-251 P5R8AU-G-267 P5R8AU-G-11 P5R8AU-G-27 P5R8AU-G-43 P5R8AU-G-59 P5R8AU-G-75 P5R8AU-G-91 P5R8AU-G-107 P5R8AU-G-123 P5R8AU-G-139 P5R8AU-G-155 P5R8AU-G-171 P5R8AU-G-187 P5R8AU-G-203 P5R8AU-G-219 P5R8AU-G-236 P5R8AU-G-252 P5R8AU-G-268 P5R8AU-G-12 P5R8AU-G-28 P5R8AU-G-44 P5R8AU-G-60 P5R8AU-G-76 P5R8AU-G-92 P5R8AU-G-108 P5R8AU-G-124 P5R8AU-G-140 P5R8AU-G-156 P5R8AU-G-172 P5R8AU-G-188 P5R8AU-G-204 P5R8AU-G-220 P5R8AU-G-237 P5R8AU-G-253 P5R8AU-G-269 P5R8AU-G-13 P5R8AU-G-29 P5R8AU-G-45 P5R8AU-G-61 P5R8AU-G-77 P5R8AU-G-93 P5R8AU-G-109 P5R8AU-G-125 P5R8AU-G-141 P5R8AU-G-157 P5R8AU-G-173 P5R8AU-G-189 P5R8AU-G-205 P5R8AU-G-221 P5R8AU-G-238 P5R8AU-G-254 P5R8AU-G-270 P5R8AU-G-14 P5R8AU-G-30 P5R8AU-G-46 P5R8AU-G-62 P5R8AU-G-78 P5R8AU-G-94 P5R8AU-G-110 P5R8AU-G-126 P5R8AU-G-142 P5R8AU-G-158 P5R8AU-G-174 P5R8AU-G-190 P5R8AU-G-206 P5R8AU-G-222 P5R8AU-G-239 P5R8AU-G-255 P5R8AU-G-271 P5R8AU-G-15 P5R8AU-G-31 P5R8AU-G-47 P5R8AU-G-63 P5R8AU-G-79 P5R8AU-G-95 P5R8AU-G-111 P5R8AU-G-127 P5R8AU-G-143 P5R8AU-G-159 P5R8AU-G-175 P5R8AU-G-191 P5R8AU-G-207 P5R8AU-G-223 P5R8AU-G-240 P5R8AU-G-256 P5R8AU-G-272 P5R8AU-G-16 P5R8AU-G-32 P5R8AU-G-48 P5R8AU-G-64 P5R8AU-G-80 P5R8AU-G-96 P5R8AU-G-112 P5R8AU-G-128 P5R8AU-G-144 P5R8AU-G-160 P5R8AU-G-176 P5R8AU-G-192 P5R8AU-G-208 P5R8AU-G-224 P5R8AU-G-241 P5R8AU-G-257 P5R8AU-G-1 P5R8AU-G-17 P5R8AU-G-33 P5R8AU-G-49 P5R8AU-G-65 P5R8AU-G-81 P5R8AU-G-97 P5R8AU-G-113 P5R8AU-G-129 P5R8AU-G-145 P5R8AU-G-161 P5R8AU-G-177 P5R8AU-G-193 P5R8AU-G-209 P5R8AU-G-225 P5R8AU-G-242 P5R8AU-G-258 P5R8AU-G-2 P5R8AU-G-18 P5R8AU-G-34 P5R8AU-G-50 P5R8AU-G-66 P5R8AU-G-82 P5R8AU-G-98 P5R8AU-G-114 P5R8AU-G-130 P5R8AU-G-146 P5R8AU-G-162 P5R8AU-G-178 P5R8AU-G-194 P5R8AU-G-210 P5R8AU-G-226 Zvolte variantu
15 260 Kč 15 380 Kč 15 500 Kč 15 620 Kč 15 730 Kč 15 850 Kč 15 970 Kč 16 090 Kč 16 210 Kč 16 330 Kč 16 450 Kč 16 570 Kč 16 690 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 15 370 Kč 15 490 Kč 15 610 Kč 15 730 Kč 15 840 Kč 15 960 Kč 16 080 Kč 16 200 Kč 16 320 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 910 Kč 17 030 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 15 490 Kč 15 610 Kč 15 730 Kč 15 850 Kč 15 960 Kč 16 080 Kč 16 200 Kč 16 320 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 030 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 15 610 Kč 15 730 Kč 15 850 Kč 15 970 Kč 16 080 Kč 16 200 Kč 16 320 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 15 730 Kč 15 850 Kč 15 970 Kč 16 090 Kč 16 200 Kč 16 320 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 15 850 Kč 15 970 Kč 16 090 Kč 16 210 Kč 16 320 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 280 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 15 970 Kč 16 090 Kč 16 210 Kč 16 330 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 280 Kč 17 400 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 16 090 Kč 16 210 Kč 16 330 Kč 16 450 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 280 Kč 17 400 Kč 17 520 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 16 210 Kč 16 330 Kč 16 450 Kč 16 570 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 280 Kč 17 400 Kč 17 520 Kč 17 640 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 18 110 Kč 16 330 Kč 16 450 Kč 16 570 Kč 16 690 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 280 Kč 17 400 Kč 17 520 Kč 17 640 Kč 17 760 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 18 110 Kč 18 230 Kč 16 440 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 910 Kč 17 030 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 980 Kč 18 100 Kč 18 220 Kč 18 340 Kč 16 560 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 030 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 18 100 Kč 18 220 Kč 18 340 Kč 18 460 Kč 16 680 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 18 110 Kč 18 220 Kč 18 340 Kč 18 460 Kč 18 580 Kč 16 800 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 18 110 Kč 18 230 Kč 18 340 Kč 18 460 Kč 18 580 Kč 18 700 Kč 16 920 Kč 17 040 Kč 17 160 Kč 17 280 Kč 17 390 Kč 17 510 Kč 17 630 Kč 17 750 Kč 17 870 Kč 17 990 Kč 18 110 Kč 18 230 Kč 18 350 Kč 18 460 Kč 18 580 Kč 18 700 Kč 18 820 Kč 17 030 Kč 17 150 Kč 17 270 Kč 17 390 Kč 17 500 Kč 17 620 Kč 17 740 Kč 17 860 Kč 17 980 Kč 18 100 Kč 18 220 Kč 18 340 Kč 18 460 Kč 18 570 Kč 18 690 Kč 18 810 Kč 18 930 Kč od 15 260 Kč
Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Zvolte variantu
Velikost dámského prstenu
Velikost pánského prstenu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 20.8.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Půlkulaté, lesklé zlaté snubní prsteny, které vás okouzlí svojí jemnou, romantickou ruční rytinou s motivem zrdcadlově situovaných srdcí. Nic nemůže vyjádřit váš cit lépe, než právě motiv srdce, symbol lásky. Skutečnost, že se motiv opakuje po celém obvodu a nikde nekončí poukazuje na nekonečnost lásky, nejryzejšího citu, jakého je člověk schopný. Vnitřní rytina zdarma.

 

Detailní informace

Jedinečný design
Jedinečný design
Šperky designové i nadčasové.
Jedinečné jako vy.
Ruční práce
Ruční práce
Poctivá česká ruční výroba
a zlatnická práce.
Prvotřídní kvalita
Prvotřídní kvalita
Garantujeme kvalitu zpracování
i materiálů.
Přímo od výrobce
Přímo od výrobce
Žádný prostředník. Jen naše
výrobky, do Vašich rukou.

Detailní popis produktu

✧ Materiál: žluté zlato 585/1000
✧ Ryzost: 14K
✧ Orientační hmotnost páru prstenů: 6 g
✧ Šířka: 5 mm
✧ Půlkulatý profil
✧ Celolesklé
✧ Zdobené ruční rytinou
✧ Kameny: bez kamenů

Pár snubních prstenů - dámský a pánský snubní prsten s romantickou rytinou ve tvaru srdíček.

Půlkulaté, lesklé zlaté snubní prsteny, které vás okouzlí svojí jemnou, romantickou ruční rytinou s motivem zrdcadlově situovaných srdcí. Nic nemůže vyjádřit váš cit lépe, než právě motiv srdce, symbol lásky. Skutečnost, že se motiv opakuje po celém obvodu a nikde nekončí poukazuje na nekonečnost lásky, nejryzejšího citu, jakého je člověk schopný.

Cena je za pár.

    • Prsteny pro vás ručně vyrábíme na zakázku v naší dílně v Jablonci nad Nisou, a to po obdržení vaší objednávky, ve vámi zvolené velikosti, barevné variantě a se zvoleným typem kamene.
    • Počítejte tedy prosím s dodací lhůtou do 3 týdnů.
    • Pokud budete mít zájem o výrobu prstenu ve větší velikosti, kontaktujte nás prosím, rádi se s vámi na individuální zakázce domluvíme


Prsteny vám můžeme na vyžádání zdarma ozdobit vnitřní rytinou - například datem svatby nebo jmény novomanželů. V případě zájmu o rytinu napište prosím svůj požadavek do poznámky při zadávání objednávky v pokladně. Děkujeme.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

jiricek

Vyrábíme šperky ručně

Od myšlenky k ručně nakreslenému návrhu a od návrhu až ke krásnému a osobitému šperku, který v sobě skrývá kouzlo a tajemství. Tím tajemstvím je ruční práce, ruce šperkaře, které z neopracovaného kovu vytvoří něco neobvyklého a unikátního. Něco, co stojí za to vlastnit. Něco, co vydrží napořád. Jsme vašima rukama, které přetaví vaše city do krásného šperku přímo pro vás!

Šperkařské řemeslo má odvěkou historii. První nálezy šperků jsou staré víc než čtyři tisíce let. Podle archeologických nálezů, se po objevení bronzu kovové šperky staly součástí každodenního lidského života. Byly něčím mimořádným. Byly znakem moci (v čele s královskou korunou a dalšími panovnickými atributy), znakem lásky (snubní prsteny jsou pevnou součástí svatebního obřadu už více než tisíc let), nosily historii (předávaly se z generace na generaci a byly součástí majetku každé rodiny). I vy si vyberte svůj šperk, který s vámi půjde na vaší cestě životem! Bude vás doprovázet, bude vás povzbuzovat, poroste společně s vámi. Vyberte si kvalitní šperk, takový, který byl vytvořený s láskou a péčí. Protože to je právě láska a péče do něj vložená, která pak může putovat dál. Láska, která přestojí spoustu věcí a vydrží už navždy.

Vyberte si šperk od nás. Pomocí šperkařského řemesla ho vytvoříme tak, aby předával radost.