Zlaté snubní prsteny s brilianty Kate & Leopold ze žlutého zlata

Kód: K86AU-BRI-G-1 K86AU-BRI-G-79 K86AU-BRI-G-200 K86AU-BRI-G-217 K86AU-BRI-G-235 K86AU-BRI-G-253 K86AU-BRI-G-270 K86AU-BRI-G-17 K86AU-BRI-G-34 K86AU-BRI-G-52 K86AU-BRI-G-70 K86AU-BRI-G-87 K86AU-BRI-G-105 K86AU-BRI-G-123 K86AU-BRI-G-141 K86AU-BRI-G-159 K86AU-BRI-G-176 K86AU-BRI-G-112 K86AU-BRI-G-90 K86AU-BRI-G-201 K86AU-BRI-G-219 K86AU-BRI-G-236 K86AU-BRI-G-254 K86AU-BRI-G-271 K86AU-BRI-G-18 K86AU-BRI-G-36 K86AU-BRI-G-53 K86AU-BRI-G-71 K86AU-BRI-G-88 K86AU-BRI-G-106 K86AU-BRI-G-125 K86AU-BRI-G-142 K86AU-BRI-G-160 K86AU-BRI-G-177 K86AU-BRI-G-196 K86AU-BRI-G-101 K86AU-BRI-G-202 K86AU-BRI-G-220 K86AU-BRI-G-237 K86AU-BRI-G-255 K86AU-BRI-G-272 K86AU-BRI-G-19 K86AU-BRI-G-37 K86AU-BRI-G-54 K86AU-BRI-G-72 K86AU-BRI-G-89 K86AU-BRI-G-107 K86AU-BRI-G-126 K86AU-BRI-G-143 K86AU-BRI-G-161 K86AU-BRI-G-178 K86AU-BRI-G-207 K86AU-BRI-G-113 K86AU-BRI-G-203 K86AU-BRI-G-221 K86AU-BRI-G-238 K86AU-BRI-G-256 K86AU-BRI-G-3 K86AU-BRI-G-20 K86AU-BRI-G-38 K86AU-BRI-G-55 K86AU-BRI-G-73 K86AU-BRI-G-91 K86AU-BRI-G-108 K86AU-BRI-G-127 K86AU-BRI-G-144 K86AU-BRI-G-162 K86AU-BRI-G-180 K86AU-BRI-G-218 K86AU-BRI-G-124 K86AU-BRI-G-204 K86AU-BRI-G-222 K86AU-BRI-G-239 K86AU-BRI-G-257 K86AU-BRI-G-4 K86AU-BRI-G-21 K86AU-BRI-G-39 K86AU-BRI-G-56 K86AU-BRI-G-74 K86AU-BRI-G-92 K86AU-BRI-G-109 K86AU-BRI-G-128 K86AU-BRI-G-145 K86AU-BRI-G-163 K86AU-BRI-G-181 K86AU-BRI-G-229 K86AU-BRI-G-135 K86AU-BRI-G-205 K86AU-BRI-G-223 K86AU-BRI-G-241 K86AU-BRI-G-258 K86AU-BRI-G-5 K86AU-BRI-G-22 K86AU-BRI-G-40 K86AU-BRI-G-58 K86AU-BRI-G-75 K86AU-BRI-G-93 K86AU-BRI-G-110 K86AU-BRI-G-129 K86AU-BRI-G-147 K86AU-BRI-G-164 K86AU-BRI-G-182 K86AU-BRI-G-240 K86AU-BRI-G-146 K86AU-BRI-G-206 K86AU-BRI-G-224 K86AU-BRI-G-242 K86AU-BRI-G-259 K86AU-BRI-G-6 K86AU-BRI-G-23 K86AU-BRI-G-41 K86AU-BRI-G-59 K86AU-BRI-G-76 K86AU-BRI-G-94 K86AU-BRI-G-111 K86AU-BRI-G-130 K86AU-BRI-G-148 K86AU-BRI-G-165 K86AU-BRI-G-183 K86AU-BRI-G-251 K86AU-BRI-G-157 K86AU-BRI-G-208 K86AU-BRI-G-225 K86AU-BRI-G-243 K86AU-BRI-G-260 K86AU-BRI-G-7 K86AU-BRI-G-25 K86AU-BRI-G-42 K86AU-BRI-G-60 K86AU-BRI-G-77 K86AU-BRI-G-95 K86AU-BRI-G-114 K86AU-BRI-G-131 K86AU-BRI-G-149 K86AU-BRI-G-166 K86AU-BRI-G-184 K86AU-BRI-G-262 K86AU-BRI-G-168 K86AU-BRI-G-209 K86AU-BRI-G-226 K86AU-BRI-G-244 K86AU-BRI-G-261 K86AU-BRI-G-8 K86AU-BRI-G-26 K86AU-BRI-G-43 K86AU-BRI-G-61 K86AU-BRI-G-78 K86AU-BRI-G-96 K86AU-BRI-G-115 K86AU-BRI-G-132 K86AU-BRI-G-150 K86AU-BRI-G-167 K86AU-BRI-G-185 K86AU-BRI-G-2 K86AU-BRI-G-179 K86AU-BRI-G-210 K86AU-BRI-G-227 K86AU-BRI-G-245 K86AU-BRI-G-263 K86AU-BRI-G-9 K86AU-BRI-G-27 K86AU-BRI-G-44 K86AU-BRI-G-62 K86AU-BRI-G-80 K86AU-BRI-G-97 K86AU-BRI-G-116 K86AU-BRI-G-133 K86AU-BRI-G-151 K86AU-BRI-G-169 K86AU-BRI-G-186 K86AU-BRI-G-13 K86AU-BRI-G-190 K86AU-BRI-G-211 K86AU-BRI-G-228 K86AU-BRI-G-246 K86AU-BRI-G-264 K86AU-BRI-G-10 K86AU-BRI-G-28 K86AU-BRI-G-45 K86AU-BRI-G-63 K86AU-BRI-G-81 K86AU-BRI-G-98 K86AU-BRI-G-117 K86AU-BRI-G-134 K86AU-BRI-G-152 K86AU-BRI-G-170 K86AU-BRI-G-187 K86AU-BRI-G-24 K86AU-BRI-G-194 K86AU-BRI-G-212 K86AU-BRI-G-230 K86AU-BRI-G-247 K86AU-BRI-G-265 K86AU-BRI-G-11 K86AU-BRI-G-29 K86AU-BRI-G-47 K86AU-BRI-G-64 K86AU-BRI-G-82 K86AU-BRI-G-99 K86AU-BRI-G-118 K86AU-BRI-G-136 K86AU-BRI-G-153 K86AU-BRI-G-171 K86AU-BRI-G-188 K86AU-BRI-G-35 K86AU-BRI-G-195 K86AU-BRI-G-213 K86AU-BRI-G-231 K86AU-BRI-G-248 K86AU-BRI-G-266 K86AU-BRI-G-12 K86AU-BRI-G-30 K86AU-BRI-G-48 K86AU-BRI-G-65 K86AU-BRI-G-83 K86AU-BRI-G-100 K86AU-BRI-G-119 K86AU-BRI-G-137 K86AU-BRI-G-154 K86AU-BRI-G-172 K86AU-BRI-G-189 K86AU-BRI-G-46 K86AU-BRI-G-197 K86AU-BRI-G-214 K86AU-BRI-G-232 K86AU-BRI-G-249 K86AU-BRI-G-267 K86AU-BRI-G-14 K86AU-BRI-G-31 K86AU-BRI-G-49 K86AU-BRI-G-66 K86AU-BRI-G-84 K86AU-BRI-G-102 K86AU-BRI-G-120 K86AU-BRI-G-138 K86AU-BRI-G-155 K86AU-BRI-G-173 K86AU-BRI-G-191 K86AU-BRI-G-57 K86AU-BRI-G-198 K86AU-BRI-G-215 K86AU-BRI-G-233 K86AU-BRI-G-250 K86AU-BRI-G-268 K86AU-BRI-G-15 K86AU-BRI-G-32 K86AU-BRI-G-50 K86AU-BRI-G-67 K86AU-BRI-G-85 K86AU-BRI-G-103 K86AU-BRI-G-121 K86AU-BRI-G-139 K86AU-BRI-G-156 K86AU-BRI-G-174 K86AU-BRI-G-192 K86AU-BRI-G-68 K86AU-BRI-G-199 K86AU-BRI-G-216 K86AU-BRI-G-234 K86AU-BRI-G-252 K86AU-BRI-G-269 K86AU-BRI-G-16 K86AU-BRI-G-33 K86AU-BRI-G-51 K86AU-BRI-G-69 K86AU-BRI-G-86 K86AU-BRI-G-104 K86AU-BRI-G-122 K86AU-BRI-G-140 K86AU-BRI-G-158 K86AU-BRI-G-175 K86AU-BRI-G-193 Zvolte variantu
41 500 Kč
Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Dodání do 3 týdnů - zakázková výroba Zvolte variantu
Varianta kamene
Velikost dámského prstenu
Velikost pánského prstenu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Můžeme doručit do:
18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 18.6.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení

Luxusní zlaté snubní prsteny atraktivního vzhledu, v plochém provedení, s hranami sraženými diamantovým řezem, celolesklé.
Dámský prsten je po celém obvodu osázen přírodními brilianty o průměru 1,5 mm.
Pánský prsten je bez kamenů, pouze s drážkami a zkosenými hranami.
Vnitřní rytina zdarma.

 

Detailní informace

Jedinečný design
Jedinečný design
Šperky designové i nadčasové.
Jedinečné jako vy.
Ruční práce
Ruční práce
Poctivá česká ruční výroba
a zlatnická práce.
Prvotřídní kvalita
Prvotřídní kvalita
Garantujeme kvalitu zpracování
i materiálů.
Přímo od výrobce
Přímo od výrobce
Žádný prostředník. Jen naše
výrobky, do Vašich rukou.

Detailní popis produktu

✧ Materiál: zlato 585/1000
✧ Ryzost: 14K
✧ Orientační hmotnost páru prstenů: 7 g
✧ Šířka: 4 mm
✧ Celolesklé
✧ Zdobené diamantovým řezem
✧ Kameny: dámský prsten 24x přírodní briliant o ø 1,5 mm

Pár snubních prstenů - dámský a pánský snubní prsten.

Luxusní zlaté snubní prsteny atraktivního vzhledu, v plochém provedení, s hranami sraženými diamantovým řezem, celolesklé.
Dámský prsten je po celém obvodu osázen přírodními brilianty o průměru 1,5 mm.
Pánský prsten je bez kamenů, pouze s drážkami a zkosenými hranami.

Cena je za pár.

    • Prsteny pro vás ručně vyrábíme na zakázku v naší dílně v Jablonci nad Nisou, a to po obdržení vaší objednávky, ve vámi zvolené velikosti, barevné variantě a se zvoleným typem kamene.
    • Počítejte tedy prosím s dodací lhůtou do 3 týdnů.
    • Pokud budete mít zájem o výrobu prstenu ve větší velikosti, kontaktujte nás prosím, rádi se s vámi na individuální zakázce domluvíme.


Prsteny vám můžeme na vyžádání zdarma ozdobit vnitřní rytinou - například datem svatby nebo jmény novomanželů. V případě zájmu o rytinu napište prosím svůj požadavek do poznámky při zadávání objednávky v pokladně. Děkujeme.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

jiricek

Vyrábíme šperky ručně

Od myšlenky k ručně nakreslenému návrhu a od návrhu až ke krásnému a osobitému šperku, který v sobě skrývá kouzlo a tajemství. Tím tajemstvím je ruční práce, ruce šperkaře, které z neopracovaného kovu vytvoří něco neobvyklého a unikátního. Něco, co stojí za to vlastnit. Něco, co vydrží napořád. Jsme vašima rukama, které přetaví vaše city do krásného šperku přímo pro vás!

Šperkařské řemeslo má odvěkou historii. První nálezy šperků jsou staré víc než čtyři tisíce let. Podle archeologických nálezů, se po objevení bronzu kovové šperky staly součástí každodenního lidského života. Byly něčím mimořádným. Byly znakem moci (v čele s královskou korunou a dalšími panovnickými atributy), znakem lásky (snubní prsteny jsou pevnou součástí svatebního obřadu už více než tisíc let), nosily historii (předávaly se z generace na generaci a byly součástí majetku každé rodiny). I vy si vyberte svůj šperk, který s vámi půjde na vaší cestě životem! Bude vás doprovázet, bude vás povzbuzovat, poroste společně s vámi. Vyberte si kvalitní šperk, takový, který byl vytvořený s láskou a péčí. Protože to je právě láska a péče do něj vložená, která pak může putovat dál. Láska, která přestojí spoustu věcí a vydrží už navždy.

Vyberte si šperk od nás. Pomocí šperkařského řemesla ho vytvoříme tak, aby předával radost.